馃應 Rodzinny kredyt mieszkaniowy

💡 W TYM MODULE DOWIESZ SI臉: 鈫 Co to jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy 鈫 Jakie warunki nale偶y spe艂ni膰, aby m贸c otrzyma膰 ten preferencyjny kredyt 鈫 O dw贸ch korzy艣ciach wynikaj膮cych z programu: gwarancji wk艂adu w艂asnego oraz sp艂acie rodzinnej 鈫 Okre艣lisz, czy ten program jest dla Ciebie dost臋pny i czy warto z niego skorzysta膰

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (dalej: RKM) to program rz膮dowy maj膮cy na celu zwi臋kszenie dost臋pno艣ci mieszka艅 dla obywateli. Aktualne przepisy obowi膮zuj膮 od 01.03.2023 r. Przed tym terminem program funkcjonowa艂 pod nazw膮 Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU

 • Program obowi膮zuje od 01.03.2023 do 31.012.2030 roku
 • Kredyt udzielany jest w PLN i na okres minimalnie 15 lat
 • Brak limitu powierzchni u偶ytkowej
 • Obowi膮zuje limit ceny dla mieszka艅
 • Finansowanie obejmuje rynek wt贸rny oraz pierowtny
 • RKM dost臋pny jest w wybranych bankach, kt贸re podpisa艂y umow臋 z BGK

Dwie najwi臋ksze korzy艣ci:

 • Mo偶liwo艣膰 kredytowania nieruchomo艣ci w 100% (bez wk艂adu w艂asnego!)
 • Mo偶liwo艣膰 skorzystania ze sp艂aty rodzinnej (po narodzinach/przysposobieniu dziecka rz膮d sp艂aca cz臋艣膰 kredytu)

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPE艁NI膯, ABY OTRZYMA膯 RKM?

Wiek kredytobiorcy: Program nie ma 偶adnych ogranicze艅 (obowi膮zuj膮 procedury bankowego dotycz膮ce kredyt贸w hipotecznych jako takich).

Gospodarstwo domowe: Prrogram dost臋pny dla singla, ma艂偶e艅stwa, pary z dzieckiem. Zwi膮zki partnerskie nie mog膮 przyst膮pi膰 do programu. Zdolno艣膰 kredytowa: Program nie wp艂ywa na zdolno艣膰 kredytow膮, trzeba j膮 mie膰 aby uzyska膰 kredyt. I do kredytu nie mog膮 przyst膮pi膰 osoby trzecie celem zwi臋kszenia zdolno艣ci. W艂asno艣膰 nieruchomo艣ci:

Na moment przyst臋powania do RKMu oboje kredytobiorcy nie mog膮 by膰 w艂a艣cicielami nieruchomo艣ci. Dotyczy to lokali z pe艂n膮 w艂asno艣ci膮 oraz sp贸艂dzielczych w艂asno艣ciowych praw, a nie dotyczy sp贸艂dzielczych lokatorskich praw. Aby m贸c przyst膮pi膰 do RKMu mo偶na jednak sprzeda膰 posiadan膮 nieruchomo艣膰 albo przenie艣膰 w艂asno艣膰 w drodze darowizny (darowizna dla os贸b z I i II grupy podatkowej wi膮偶e si臋 jednak z ograniczeniem 5 lat wstecz. Wyj膮tkiem jest darowizna udzia艂u nie wi臋kszego ni偶 50% na rzecz osoby, kt贸ra posiada艂a ju偶 wcze艣niej udzia艂 w nieruchomo艣ci.) Wyj膮tki: je艣li w gospodarstwie domowym jest minimum 2 dzieci, to do RKMu mo偶na przyst膮pi膰, o ile posiadana nieruchomo艣膰 nie przekracza metra偶u w zale偶no艣ci od liczby dzieci: – 2 dzieci, powierzchnia nieruchomo艣ci maks. do 50 m2 – 3 dzieci, powierzchnia nieruchomo艣ci maks. do 75 m2 – 4 dzieci, powierzchnia nieruchomo艣ci maks. do 90m2 – 5 i wi臋cej dzieci, brak ograniczenia powierzchni nieruchomo艣ci Wk艂ad w艂asny w przypadku posiadanej ju偶 nieruchomo艣ci (o ile spe艂nia powy偶sze limity) mo偶e wynosi膰 maksymalnie 10%.

WK艁AD W艁ASNY

 1. W RKM mo偶esz naby膰 nieruchomo艣膰 bez wk艂adu w艂asnego.
 2. Mo偶esz te偶 wnie艣膰 wk艂ad w艂asny w wysoko艣ci maksymalnie 200 000 z艂, ale nie wi臋cej ni偶: – 20% przy zmiennej stopie procentowej – 30% przy okresowo sta艂ej stopie procentowej
 3. Wk艂ad w艂asny mo偶e wynosi膰 maksymalnie 10%, je艣li wnioskujesz o RKM posiadaj膮c ju偶 nieruchomo艣膰 przy 2 albo wi臋cej dzieci i spe艂nieniu warunku metra偶u
 4. Je艣li planujesz zaci膮gn膮膰 kredyt na budow臋 domu, to dzia艂ka budowlana bez rozpocz臋tej budowy mo偶e mie膰 dowoln膮 warto艣膰, o ile warto艣膰 dzia艂ki oraz planowanego kosztu na budow臋 nie przekroczy 1 000 000 z艂
 5. Je艣li planujesz zaci膮gn膮膰 kredyt na doko艅czenie budowy i budowa ju偶 zosta艂a rozpocz臋ta, to wysoko艣膰 wk艂adu (warto艣膰 dzia艂ki + rozpocz臋tej budowy) podlega standardowym limitom

Zaci膮gaj膮c RKM trzeba wzi膮膰 pod uwag臋 perspektyw臋 Twoj膮 jako kredytobiorcy, banku oraz BGK.

Bank wymaga bowiem wk艂adu w艂asnego w wysoko艣ci 10% albo 20%. I mo偶esz go wnie艣膰 cz臋艣ciowo/ca艂kowicie samodzielnie, albo skorzysta膰 z gwarancji BGK. BGK gwarantuje (por臋cza) do 20% wydatk贸w na nieruchomo艣膰, jednocze艣nie kwota por臋czenia BGK nie mo偶e przekroczy膰 100 000 z艂, a 艂膮czna kwota Twojego wk艂adu w艂asnego oraz gwarancji BGK nie mo偶e przekroczy膰 200 000 z艂 i 20% wydatk贸w.

Od kwoty kredytu obj臋tej gwarancj膮 BGK p艂aci si臋 1% prowizji.

MO呕LIWE DO SFINANSOWANIA NIERUCHOMO艢CI

 1. Zakup prawa w艂asno艣ci lokalu mieszkalnego, wyko艅czenie/remont.
 2. Zakup prawa w艂asno艣ci domu jednorodzinnego, wyko艅czenie/remont.
 3. Budowa domu jednorodzinnego, wyko艅czenie, zakup dzia艂ki budowlanej.
 4. Nabycie sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu mieszkalnego, wyko艅czenie/remont.
 5. Wniesienie wk艂adu budowlanego do sp贸艂dzielni mieszkaniowej celem uzyskania odr臋bnej w艂asno艣ci, wyko艅czenie.

OGRANICZENIA NIERUCHOMO艢CI MO呕LIWYCH DO SFINANSOWANIA W RKM

Powierzchnia nieruchomo艣ci:

Nie ma limitu

Cena nieruchomo艣ci:

Domy jednorodzinne nie maj膮 limitu

W przypadku mieszkania obowi膮zuj膮 limity w wysoko艣ci 艣redniego wska藕nika kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u偶ytkowej budynk贸w mieszkalnych pomno偶onych przez wsp贸艂czynnik: – 1,4 dla rynku pierwotnego – 1,3 dla rynku wt贸rnego Aktualne limity cen co kwarta艂 publikowane s膮 przez BGK z podzia艂em na miasta wojew贸dzkie, gminy s膮siaduj膮ce oraz pozosta艂e gminy wojew贸dztwa.

Link do aktualnych limit贸w cen:

SP艁ATA RODZINNA

Sp艂ata rodzinna to realne wsparcie finansowe ze strony rz膮du w przypadku powi臋kszenia gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko. Nie ma ogranicze艅 w korzystaniu tego wsparcia – 艣rodki zostan膮 wyp艂acone w przypadku urodzenia/przysposobienia drugiego oraz ka偶dego kolejnego dziecka.

Wysoko艣膰 sp艂aty rodzinnej (o tak膮 kwot臋 zostanie nadp艂acony kredyt):

 • 20 000 z艂 w przypadku pojawienia si臋 drugiego dziecka
 • 60 000 z艂 w przypadku pojawienia si臋 trzeciego i ka偶dego kolejnego dziecka

Warunki do spe艂nienia, aby otrzyma膰 sp艂at臋 rodzinn膮:

 1. Gospodarstwo domowe musisz prowadzi膰 na聽terytorium RP.
 2. Nie mo偶esz by膰 w艂a艣cicielem innej nieruchomo艣ci mieszkalnej ani posiada膰 sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu innego聽ni偶 finansowanego RKM.
 3. Gospodarstwo domowe powi臋kszy艂o si臋聽po dacie zawarcia umowy聽o RKM.
 4. Bank nie聽wypowiedzia艂umowy kredytowej.
 5. Nie og艂osi艂e艣/a艣聽upad艂o艣ci聽konsumenckiej.
 6. W terminie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytowej nie dokonano nadp艂aty kredytu聽w kwocie przewy偶szaj膮cej cz臋艣膰 kredytu obj臋t膮 gwarancj膮 BGK. Warunek nie dotyczy nadp艂aty w zwi膮zku ze sp艂at膮 rodzinn膮 oraz zmniejszenia kwoty kredytu przed pe艂nym uruchomieniem, je艣li nie by艂a to decyzja kredytobiorcy.
 7. Gwarancja BGK wygas艂a,聽czyli sp艂aci艂e艣 w kapitale kredytu r贸wnowarto艣膰 kwoty obj臋tej gwarancj膮 BGK. Ten warunek dotyczy wy艂膮cznie kredytobiorc贸w korzystaj膮cych z聽uprawnienia posiadania innej nieruchomo艣ci na moment wniosku z uwagi na minimum dw贸jk臋 dzieci.聽To oznacza, 偶e przed wnioskiem o sp艂at臋 rodzinn膮 musisz sprzeda膰 posiadan膮 wcze艣niej nieruchomo艣膰 oraz w razie konieczno艣ci聽nadp艂aci膰 kredyt.聽Kwota kredytu obj臋ta gwarancj膮 BGK zmniejsza si臋 wraz z ka偶d膮 zap艂acon膮 rat膮 kapita艂ow膮 kredytu, st膮d nadp艂ata b臋dzie uzupe艂nieniem.

Warunki do spe艂nienia po otrzymaniu sp艂aty rodzinnej:

W okresie 5 lat po otrzymaniu sp艂aty rodzinnej nie mo偶esz:

 • Sprzeda偶 nieruchomo艣ci
 • Wynaj膮膰 nieruchomo艣ci
 • Zmieni膰 sposobu u偶ytkowania nieruchomo艣ci w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

W przypadku naruszenia tych zasad b臋dziesz musia艂/a zwr贸ci膰 nadp艂at臋 proporcjonalnie do ilo艣ci miesi臋cy jakie pozostaj膮 do ko艅ca okresu 5 lat.

💡 ZADANIE Zapoznaj si臋 z limitami za metr kwadratowy obowi膮zuj膮cymi w programie RKM. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w w miastach wojew贸dzkich trudno b臋dzie znale藕膰 nieruchomo艣膰 spe艂niaj膮c膮 warunki, ale na obrze偶ach czy w mniejszych miejscowo艣ciach jest to ju偶 bardziej prawdopodobne. Na podstawie tych limit贸w okre艣l, czy b臋dziesz mia艂(a) w og贸le mo偶liwo艣膰 skorzystania z programu. Zastan贸w si臋, samodzielnie b膮d藕 z partnerem/partnerk膮, czy planujecie dzieci w przysz艂o艣ci. Je艣li tak, to ten program mo偶e si臋 okaza膰 dla Was op艂acalny i mo偶e warto zawalczy膰 o zaci膮gni臋cie kredytu hipotecznego w wariancie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.